Open image
 
CURR MIN AVG MAX
28.8 32.4 34.6 Grindų temperatūra
Grindų siurblys
Grindų galva
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Radijatorių temperatūra
Kambarių oras
Boileris
Laukas
Grindų temperatūra
[T07]
Radijatorių pavara atidarymas
Radijatorių pavara uždarymas
Radijatorių siurblys
Grindų siurblys
Grindų galva
Boilerio siurblys
Granulinio leidimas
HP leidimas
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
[Fl1_Fz]
[Fl1_GK]
MENU